100 skoler trues av nedleggelse

26. november 2009 14:44 av Catherine Kvammen 

– Barna våre blir frarøvet tid og derved store deler av sin barndom, mener Landslaget for nærmiljøskolen.

Etter at kommunene i 1986 tok over det økonomiske ansvaret for skolene, har over 1000 skoler blitt fjernet fra Distrikts-Norge. Nå trues nedleggelse av over 100 skoler i løpet av neste år. Tallene kommer fra en kartlegging tv2nyhetene.no har gjort.

– Det er svært beklagelig, sier leder i Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS), Brite Kandal. Hun mener barn med lang reisevei, blir frarøvet tid og derved store deler av sin barndom.

– Ved å ikke gå på en skole i nærmiljøet, får barna et helt annet forhold til lokalsamfunnet og mister sin identitet som deltaker i dette. Verdifull tid til lek og lekser blir skyvet vekk da barna får lengre arbeidstider på grunn av lang reisevei. Dette er med på å gi fysiske skader, da barn som må sitte i buss flere timer om dagen beveger seg mindre, sier Kandal.

Må endre rammevilkår
I annenhver kommune er det uro om nedskjæring, nedbemanning og omorganisering i skolen, som ofte fører til nedleggelse. LUFS mener Stortinget må endre de rammevilkårene som gir slike resultat.

– Stortinget bør legge grunnlaget for en ny finansieringsordning for offentlig grunnskole. Rettferdige og forutsigbare ressurser til en desentralisert skolestruktur må sikres, slik at barn kan få gå på skolen i sitt eget nærmiljø. Stortinget bør sikre at alle skoler får tilført faste ressurser fra staten, kanskje etter en lignende ordning som i dag gjelder for privatskoler, sier Kandal.

Fakkeltog
Mange foreldre og elever velger å aksjonere med fakkeltog mot nedleggelse av skolen sin. Kandal mener dette er en viktig for å fremme barns rett til grunnskoleopplæring i nærmiljøet.

– Jeg tror at det er fryktelig viktig at foreldrene markerer hva de mener ved å si at vi ikke ønsker å ha det slik. Barna er det mest verdifulle vi har, nemlig framtiden. Gjennom aksjoner viser vi et inderlig håp om at skoler får bestå, sier Kandal.

Få elever
I Flora kommune i Sogn og Fjordane, trues så mange som fem skoler av nedleggelse. Rådmann i kommunen, Terje Heggheim tror det henger sammen med kommuneøkonomi og liten elevtilgang.

– Er det nok elever, forsvarer det økonomien. På en annen side går det til sammen 58 elever på de fem skolene jeg har tiltrådt, som i snitt er 11,6 elever per skole. Da må vi stille spørsmål om det er riktig å ha en 1.klasse med to elever, sier Heggheim og mener det må gå framfor spørsmålet om lang reisevei.

– Barn blir tilført mye i møte med det miljøet som en ny og større skole representerer, kanskje mer enn hva den gamle skolen ville gitt. Nærmiljøskole kan være greit – men ikke for en hver pris, sier han.

Kan fakkeltog-demonstrasjoner være med på å unngå nedleggelse?

– Selvsagt kan det bety noe, men kanskje i første omgang i forhold til de politiske beslutningstakerne, sier Heggheim.

Stengt for kommentarer.