Regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike

19. januar 2009 19:05 av Ina D. Lorentzen 

Frivillige organisasjoner i Norge betaler over en milliard kroner i skatt i året. Organisasjoner og bedrifter som profitterer på sitt arbeid slipper derimot unna.

Før jul sendte en rekke frivillige organisasjoner et brev til Statsministeren med krav om å endre den urettferdige loven ”…Statsbudsjettet for 2009 var regjeringens siste sjanse til å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen til frivillig sektor. Frivilligheten ba Stortinget om å forplikte seg til å legge fram en momsløsning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2009. Regjeringspartiene sa imidlertid nei til å påta seg en slik forpliktelse i statsbudsjettet. Grasrota i frivillig sektor oppfatter dette som et svik. Hver krone lokale kultur- og idrettsorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, hjelpekorps, slumstasjoner osv. betaler i moms til staten betyr mindre penger til aktivitet. For de frivillige framstår det som en ubegripelig og urettferdig forskjellsbehandling at staten krever at de skal betale moms på varer og tjenester når kommunen og de næringsdrivende slipper, bare fordi de frivillige har ideelle formål snarere enn profitt eller offentlig tjenesteproduksjon! Frivillige engasjerer seg uten å ta betalt. Frivilligheten trenger å bli stimulert til aktivitet, ikke å bli tråkket på!”

- I finanstalen uttalte Kristin Halvorsen at regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig arbeid med oppmot en milliard kroner årlig. Vi ble henrykt da vi hørte dette, men etter å ha finlest budsjettet finner vi ikke pengene noe sted, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

- Milliarden Halvorsen snakket om er så vidt nevnt i budsjetteksten, men er ikke synlig i regjeringens forslag til bevilgninger til frivillig sektor. Teksten inneholder ingen konkret tidsplan for opptrappingen, og sier heller ikke noe om hvordan regjeringen vil innrette denne støtten, forteller Brekke

Jens Stoltenberg og regjeringen har ved flere anledninger lovet å endre ordningen som gjør de frivillige organisasjonene til tapere. To år på rad har statsministeren talt på topplederkonferansen til Frivillighet Norge, og lovet å innfri momsløftene, men ingenting har så langt skjedd. Tirsdag 13 januar holdt Frivillighet Norge sin årlige topplederkonferanse. Styrelder, Sven Mollekleiv, holdt en klar åpningsappell til politikerne som var til stede: ”Når får vi klart svar i momssaken?” Men ingen av regjeringspartiene som var til stede kunne gi et klart svar på dette.

Stengt for kommentarer.