Får 200.000 kroner til ferie

5. juni 2013 15:50 av Hanna Sundquist 

Mange familier har ikke midler til å la barna delta på ferie og fritidsaktiviteter. Bydelsutvalget har besluttet å sette av 200.000 kroner øremerket ferietilbud til disse barn og unge i bydelen.

Mestring: Mestringsfølelse er viktig for disse barna. Illustrasjonsfoto: Røde Kors.

– Det viktigste for disse barna er å oppleve deltakelse, inkludering og muligheten for gode mestringsopplevelser, forteller Geir Arrestad Eriksen, enhetsleder i barne- og ungdomstiltak for Gamle Oslo.

Enheten har et nært samarbeid med blant annet skolene, barneverntjenesten, fagsenteret og fritidstiltak. På den måten rekrutteres de barn og unge som har størst behov for tilbudet.

– De som kommer fra familier som er sosioøkonomisk vanskeligstilte skal være i fokus, forteller Arrestad Eriksen.

Midlene er planlagt, og noe er allerede gjennomført. Beløpet fordeles blant annet på vinteraktiviteter, påskeåpent og sommerferieaktiviteter som for eksempel sommerkolonier, sommerklubb, sommer i parken og lokale aktiviteter. Beløpet dekker også høstferieaktiviteter og juleferieaktiviteter inkludert alternativ julaften på Rudolf Nilsens plass.

Et viktig supplement

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt ligger på 74.000. En av konsekvensene er da at mange foresatte ikke har mulighet til å gi barna de sosiale opplevelsene de trenger. Tallet har ikke endret seg de siste seks årene.

Er 200.000 kroner nok til å tilfredsstille alle behovene?

– Det er et viktig supplement for å opprettholde tilbudet, men selvfølgelig hadde vi ønsket oss mer. Det er ikke tilstrekkelig for å dekke alle behovene, men det munner godt, sier han.

Store sydenturer er det naturligvis ikke råd til, så det blir nærmiljøaktiviteter og mindre innenlandsturer.

– Røde kors-hytta i Golsfjellet blir brukt mye i vinterferien, mens Husbergøya i stor grad benyttes til sommerferieaktiviteter, sier Eriksen, og legger til at dette er deres øy.

Barnas rettigheter

Røde Kors har et tilbud som heter Ferie for alle. Her får også lavinntektsfamilier tilbud om gratis familieturer. Seniorrådgiver i avdelingen for omsorg og foreningsutvikling i Røde Kors, Kristina Rickfelt, forteller at familiene som får tilbud om gratis ferie har levd i en situasjon med svak økonomi over tid.

– Det er viktig for Røde Kors at barna reiser i følge med foresatte slik at de får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste. Likevel arrangerer vi også noen ferieopphold der barn reiser uten følge av foresatte, da livssituasjonen noen ganger taler for at dette er det beste for barna, forteller Rickfelt.

FNs barnekonvensjon understreker barns rett til hvile og fritid samt retten til å delta i lek og fritidsaktiviteter.

– Barn fra lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd. Tilbudet vårt har som mål å ivareta barns rettigheter, slik at barna får mulighet til å reise på ferie på lik linje med jevnaldrende, sier hun.

Over 1000 familier uten tilbud

Ferietilbudet skal hovedsakelig bidra til nettverksbygging, sosial utvikling, kulturell inkludering og styrking av familiebånd. I 2012 ble det gjennomført 50 ferieopphold i 18 av 19 fylker. Totalt har 2096 barn og voksne reist på ferie, ledet av 414 frivillige.

Ferie for alle er et av satsingsområdene våre, og aktiviteten vokser i takt med behovet i samfunnet. Røde Kors er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet, og har innført et kriterium på minimum tre overnattinger, sier hun.

Etterspørselen øker i takt i takt med at aktiviteten blir kjent, tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er like mange barn som vokser opp i fattigdom i dag, som i 2006. Derfor har Røde Kors i hele landet vært nødt til å gi avslag på feriesøknader.

– Vi har absolutt behov for mer midler for å kunne gi alle lavinntektsfamilier mulighet til å delta på en ferie. Vi ønsker at antall avslag kan reduseres og at vi kan glede flere personer med uforglemmelige opplevelser, forteller Rickfelt.

I løpet av sommeren 2012 tok over 2200 personer kontakt med Røde Kors for å få oppleve en vanlig ferie. Bare 1200 kunne være med, og over 1000 barn og voksne stod dermed igjen uten tilbud.

Slik er midlene planlagt i 2013 for bydel Gamle Oslo:

Vinterferieaktiviteter Kr. 40 000
Påskeåpent-aktiviteter Kr. 10 000
Sommerferieaktiviteter Kr. 100 000
Høstferieaktiviteter Kr. 30 000
Juleferieaktiviteter inkludert alternativ julefeiring Kr. 20 000
SUM Kr. 200 000

Stengt for kommentarer.