For dårlige lærere ved videregående skoler

8. februar 2013 13:08 av Marthe Evensen 

Elever klarer ikke lenger å henge med når det er vanlig tavleundervisning, mange benytter seg av hjelpemidler på internett.

– Unge i dag har vokst opp i en digital verden. Dersom skolen ikke tar i bruk digitale hjelpemidler, tror jeg elevene opplever at det er et stort gap mellom den verden elevene er i og det som formidles i klasserommet, sier Anne-Lise Kveldsvik som underviser i norsk ved Kragerø videregående skole.

– Flere lærere bør bruke sin kunnskap på å vise hvordan informasjon på internett skal brukes kritisk ved å trekke inn IKT i undervisningen og lære elevene å søke frem kunnskap.

– Alle blir i større grad mer overbevist av å se et bilde av hva som faktisk skjer. For de aller fleste er det også lettere å huske noe dersom du også ser et bilde av hendelsen. Det kan være bilder, filmer og musikk som er knyttet til faget.

– elevene får også analysert og lært mer når de for eksempel ser bilder knyttet til et tema. Det er så mye informasjon bak og refleksjonen blir med en gang på et høyere nivå.  Når elevene får brukt og utfordret seg mer vil ikke dette bli så kjedelig og undervisningen blir gøyere, fordi de forstår lettere. Dette er noe flere lærere burde bruke i undervisningen, legger Kveldsvik til.

You-tube er populært

Gunnar Østgaard er administrerende direktør ved Amendor som er et digitalt kompetanse hus for utdanningssøkere og andre som vil utvikle sin læringsarena. Amendor startet som en studentbedrift ved NTNU i Trondheim, i 1997.

– Vi treffer elever og studenter på hjemmebane, vi snakker deres språk, sier Gunnar Østgaard administrerende direktør ved Amendor.

– Vi legger ut undervisningen på en enklere måte, og har valgt You-Tube fordi de fleste foretrekker det. Amendor er et kompetanse hus for de som vil utvikle læringen sin. Undervisningen blir lagt ut på en enklere måte som gjør det mindre avansert og letere å lære.

– Grunnen til at vi valgte You-Tube kom som en konsekvens av at vi arrangerte http://www.disruptveeducation.no, med verdens mest kjente innovative forsker Clayton Christensen. Han sier at store innovasjoner ofte starter som dårlige kopier av originalen, gjerne i randen av markedet. Originalene ligger på hovedsiden http://www.ndla.no, men You-Tube er mest foretrukket, legger han til.

– Grunnen til at det funker så bra er fordi undervisningen har ikke endret seg siden 1449 og det blir ofte for kjedelig, for lite som skjer. Mens nettbasert undervisning har utviklet seg, det er enklere og du kan ta det når du vil.

Ida Evensen (16) syns filmer fungerer best.

– Det er lettere å forstå sammenhengen av det læreren forklarer hvis man kan se det i tillegg. Da blir det praktisert og lettere. Det å se en film om fra et kapittel før vi gjennomgår det er også bra så vi forstår hva det handler om, sier Evensen.

– Det som er bra er at vi diskuterer og at undervisningen er litt variert på den måten, men for det meste blir vi sittende med oppgaver noe som ikke motiverer meg til å lære fordi jeg ikke forstår hva vi har snakket om før. Da kopierer jeg bare svarene direkte fra boka uten å faktisk skjønne det.

– Før prøver, spesielt i de tyngste faene som Naturfag og historie må jeg se eksempler på internett, da bruker jeg alltid You-Tube, hvis ikke har jeg ikke sjans. Det går den ene veien og den andre med en gang, legger hun til.

Stengt for kommentarer.