Kulturnorge ut til verden

6. februar 2013 11:43 av Annika H. Jansen 

Kultureksport, hvordan få Norge ut til verden, er det som står på programmet til Kultur og næringsdagen, når BI arrangerer det i år igjen.

– Formålet med arrangementet er å kunne samle studenter og næringsliv i en annen setting enn de vanligvis ville ha møttes i, sier Nadine Ouedraogo, leder for KN-dagen.

Ouedraogo forteller hun ønsket å være leder for dagen fordi det er et stort, men midlertidig prosjekt. Når dagen er over, er prosjektet over. KN-dagen har i tre år hatt et stort budsjett, og det er fin erfaring å få jobbe med mener hun.

– På dagsarrangementet har vi tre foredragsholdere, som blant annet forteller om musikk, teater og kultur. Hvordan man lykkes med å få norsk kulturliv ut til verden.

Konsert i  Oslo sentrum
Kveldsarrangementet byr på servering av mat og drikke, samt en konsert av Nosizwe på Lawo i sentrum. Under Oslo World Music Festival ble hun kåret til årets nykommer. Og har jobbet med mange kjente artister som Madcon og Karpe Diem.

Vi har tre hovedgrupper vi ønsker å nå ut til. BI-studenter, næringslivet og andre studenter, sier Astrid Aasbakk, markedsansvarlig.

Aasbakk er selv student på kultur og ledelseslinjen på BI. Hun valgte å være med i KN-styret, fordi hun syntes det virket spennende å ha vært med på å arrangere en så stor dag.

– Å være med i KN-styret er relevant for studiumet, og jeg tenkte det kunne være gøy å få en mulighet til å være med å planlegge og utføre et så stort prosjekt.

Dagen byr både på et dagsprogram, 10.00 – 16.00, og et kveldsprogram fra 18.30. På dagtid er det Nils Klevjer Aas, Jonas Vebner og Stine Hansson som holder foredrag. Aas er leder for analyse og  statistikk-arbeid i Norsk Filmundustri. Hansson jobber som seniorrådgiver i kulturdepartementet. Og Vebner er Head of GSA office for Music Norway, organisasjon for kultureksport av musikk.

Det koster 150 kr for studenter, og kveldsarrangementet er valgfritt om ønsker å delta på. Men de 150 kronene dekker begge arrangementene. Dørene åpner klokken 09.00 og programmet starter klokken 10.00, 28. februar. Ledelsen jobber enda med å få tak i flere foredragsholdere innenfor kultureksporten.

For mer informasjon og påmeldelse se:
http://kl.sbio.no/kndagen/om-kndagen/

Toppbildet: Torill Olsen

Stengt for kommentarer.