Vil styrke museenes samfunnsrolle

30. januar 2013 20:58 av Trine Jacobsen 

Norsk Kulturråd ønsker å rette fokus mot museenes samfunnskritiske funksjon. Som ledd i prosessen tildeles prosjektet Romfolk i Oslo nå to millioner kroner.

– Vi tror utstillingen vil utgjøre en motvekt til stigmatiseringen og marginaliseringen av romfolket, sier direktør i Norsk Kulturråd, Anne Aasheim.

Fredag den 25. januar kunne Norsk Kulturråd melde at Oslo museum tildeles to millioner kroner til prosjektet Romfolk i Oslo. Gjennom en utstilling som etter planen skal åpne 8.april 2014, skal prosjektet dokumentere sider ved norske og tilreisende romfolks liv i Oslo. Prosjektet er en del av kulturrådets BRUDD-prosjekt. Et prosjekt som tar sikte på å utvikle museenes samfunnsrolle.

– For oss i Kulturrådet er det viktig å arbeide for å synliggjøre og inkludere minioritetskulturene i Norge. Vi vil gi rom mulighet til å fortelle sine historier og presentere sin kultur på egne premisser, sier Aasheim.

I stortingsmeldingen som danner grunnlag for satsinga, heter det at museene har et stort ansvar når de velger ut de historiene som skal presenteres. Idet man velger ut noe, velger man automatisk bort noe annet. Å avgjøre hvilke stemmer som skal slippe til er dermed et stort ansvar. Et ansvar BRUDD-nettverket ønsker å gjøre beslutningstakerne mer bevisst på.

– Når utstillingen aktivt motarbeider sterotypier er det både et godt og viktig tiltak, sier leder for interesseorganisasjonen Folk er Folk, Bjønnulv Evenrud.

Evenrud kjenner romfolkets situasjon i Oslo godt, og synes det er det er positivt at Oslo museum tildeles kulturrådets støtte. Misoppfatningene om romfolket er nemlig oppsiktsvekkende utstrakte.

– I Norge i dag har selv professorer i antropologi og historie vesentlig feilaktige forestillinger om menneskene vi ser på gata. Folkeopplysning gjennom kulturelle og museale rom kan nå dette skiktet, sier Evenrud.

Hvordan den endelige utstillingen blir får vi altså ikke vite før i 2014. Oversikt over andre BRUDD-utstillinger på Oslo museum finner du her.

Stengt for kommentarer.