Stadig flere blir hjemløse

6. juni 2009 13:05 av Wenche Wærner 

Tom Gulbrandsen (54) har fått tak over hodet hos WayBack – stiftelsen Livet etter soning. Men ikke alle er så heldige. Nå er hele 6.100 i Norge hjemløse.

Av Wenche Wærner

 – Bare kom inn. Det er ikke så stort, men her kan jeg i hvert fall låse døren med min egen nøkkel.

Tom Gulbrandsen viser inn i den 14 kvadratmeter store hybelen hos WayBack i Rosenhoffgate på Grünerløkka. Her er ingen luksus. En seng. En pult. Et lite bord med duk. En lenestol. Melkeglasset med tannbørste og barbersaker står på en liten hylle på veggen. På knaggen ved siden av vasken henger et rent, hvitt håndkle.

 – Jeg fikk tilbud fra sosialkontoret om hospitsplass, men det er jo ikke mulig å holde seg nykter der da, sier Tom. Han slapp ut av Oslo Kretsfengsel for to uker siden og har vært rusfri det siste året mens han satt inne.  Nå er han glad for å ha et rusfritt boalternativ hos WayBack til han får ordnet seg noe annet.

– Jeg kan ikke bo på hospits, sier Tom. Han har nå et midlertidig botilbud på WayBack.  Foto: Wenche Wærner

– Jeg kan ikke bo på hospits, sier Tom. Han har nå et midlertidig botilbud på WayBack. Foto: Wenche Wærner

Nedslående utvikling
– Jeg har hatt en dårlig følelse og fryktet at tallene skulle være høye, sa kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun mandag offentliggjorde den nasjonale kartleggingen av bostedsløshet i Norge.

Norsk Institutt for by- og regionforskning: På vei til egen bolig

Og det er stadig flere som faller utenfor boligmarkedet. Det er nå registrert 6.100 hjemløse. Dette er 600 flere enn da de rød-grønne kom til makten.

– Nå må vi finne ut hvordan vi kan jobbe for at flere vanskeligstilte får hjelp til å skaffe seg et bosted – og bli boende. Alle trenger et hjem å organisere livene sine ut fra, sa Kleppa som hevdet at uten regjeringens satsing ville tallene trolig vært enda høyere. Hun erkjenner at regjeringens arbeid for å redusere boligløshet ikke har lyktes.

Kleppa har utpekt 2009 som et boligsosialt år, og økt bostøtte, tilskudd til 3.000 nye kommunale utleieboliger og en raus ordning med startlån gjennom Husbanken skal være regjeringens medisin mot bostedsløshet.

Kommunal- og regionaldepartementet: Fleire skal få ein trygg heim

– Dette er leietakerne som ingen vil ha. Med finanskrise og turbulens i boligmarkedet er det disse som ryker ut først, sa forsker Evelyn Dyb ved NIBR, Norsk institutt for by- og regionalforskning, da hun presenterte funnene i kartleggingen. Hun fremhevet at etterspørselen etter kommunale utleieboliger øker når det er et vanskelig boligmarked, og at det nå er viktig at kommunene benytter de tilskuddene som departementet stiller til rådighet.

Ingen nye boliger på Grünerløkka
Men Bydel Grünerløkka skal ikke benytte seg av tiltaksmidlene fra departementet.

– Vi har ikke kapasitet til å forvalte flere kommunale leiligheter, og vil derfor ikke gå til anskaffelse av flere enheter nå, sier Ingjerd Sørlie, leder for Boligkontoret på Grünerløkka. Hun mener bydelen ikke er blant verstingene i Oslo.

Det er i dag to til tre måneders ventetid for hybler og små leiligheter, mens det for tre- og fireroms leiligheter er lange ventelister. Mange får avslag fordi bydelen ikke klarer å overholde den lovbestemte garantien på seks måneder.

– De som kommer ut fra fengsel eller rusinstitusjoner vil ha prioritet, men det er ikke nok til alle, sier Sørlie.

Tilbake til samfunnet
Men for Tom Gulbrandsen og andre i hans situasjon vil to til tre måneders venting kunne bety en forspilt sjanse til å endre kurs i livet.

– De fleste som kommer til oss er kriminelle gjengangere og det er et problem at de ikke finner arenaer for å bryte de onde sirklene når de kommer ut fra soning, sier daglig leder Ole L. Andersen ved WayBack.

Og WayBack kan vise til gode resultater for beboerne på de åtte utleiehyblene. Mens 70-80 prosent av de som er i målgruppen for tiltaket normalt havner tilbake bak murene, ligger tallet blant deres beboere på omlag 20 prosent.

– Vår oppgave er å være et springbrett slik at folk får en mulighet til å komme tilbake til det ordinære samfunnet. Da er bolig det aller viktigst i første omgang, sier Andersen.

Stengt for kommentarer.