Økte trusler mot journalister

8. mars 2009 11:17 av Elin B. Øvrebø 

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norges Presseforbund, mener medias status som avgjørende maktfaktor i samfunnet er årsaken.

- I utgangspunktet er det sjeldent at journalister mottar trusler på grunn av sitt arbeid. Men unntakene blir flere og flere. Det skyldes at mediene er blitt en avgjørende maktfaktor, men også at samfunnet rundt oss er blitt mer voldelig. Når pressen avdekker kritikkverdige forhold, ved at å sette søkelyset inn der grupper ønsker mørke, vil det selvsagt få konsekvenser for de involverte, sier Kokkvold.

Viktige brikker i rettsstaten
Kokkvold anser ikke tilfellene av trusler for å være stort i dag, men frykter den negative utviklingen.

- Hvis tendensen blir sterkere, er det klart at truslene utgjør en trussel både mot journalistikken og mot samfunnet. Ikke fordi journalister er mer verd enn andre mennesker, men fordi de er viktige brikker i det som utgjør rettsstaten, mener Kokkvold.

Han tror derfor truslene til nå virker mot sin hensikt.

En undersøkelse gjort av Journalistförbundet viser at hver femte svenske journalist har opplevd trusler. Noen lignende norsk oversikt finnes foreløpig ikke.

 
 Fakta:

Ytringsfrihet
Ifølge den norske Menneskerettighetsloven fra 1999, har alle rett til ytringsfrihet. Det vil si at alle har rett til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene. Denne rettigheten må likevel balanseres med demokratiske spilleregler og det skal også tas hensyn til folks verdighet og integritet.

Kilde: ung.no

Farlig å være journalist
Reportere uten grenser ( Reporters without borders) er en internasjonal organisasjon som kjemper for pressefrihet og mot pressesensur. Hvert år lager organisasjonen en rangert oversikt over medias status i verdens ulike land. Ifølge fjorårets rapport er pressens kår verst i Eritrea og Nord-Korea. Best er det på Island, Luxemburg og Norge. I 2009 ble over 50 journalister drept i sitt arbeide.

Kilde: rsf.org

Stengt for kommentarer.