Med hjerte for ungdommen og verdens fattigste

2. mars 2009 8:37 av Silje Leirvik 

Tidenes yngste kvinnelige stortingsrepresentant, Anna Ljunggren, ble nylig renominert og er aktuell for fire nye år på tinget.

Anna Ljunggren

(Foto: Anna Ljunggren på sin faste plass på stortinget)

Hva er det viktigste du har lært disse fire årene på stortinget?
- Hvordan det politiske sysmemet vårt fungerer, sett innenfra. Jeg har blitt kjent med mange forskjellige mennesker, deres bakgrunn og standpunkt, og jeg har lært å arbeide i team. I tillegg har jeg nok blitt mer hardhudet.

Hvor og når startet interessen for politikk?
- Jeg har nok alltid hatt en iboende sterk rettferdighetssans. Som medlem av Ungdomsrådet hjemme i Narvik var vi flere som jobbet hardt for at ungdomssakene i budsjettet ikke måtte kuttes. Jeg føler ikke at ungdommen ble godt nok lyttet til. Høyt på listen stod ønsket om et oppholdssted for de unge, men ungdomshuset kom først nylig, så det har tatt tid. Jeg mener det er veldig viktig at ungdommen blir hørt; bare slik vil de engasjere seg.

Har du møtt motstand og fordommer som ung kvinnelig stortingspolitiker?
- Ja, men i grunn ikke så mye som jeg hadde trodd. Mine kolleger har respekt for meg og mine synspunkt, men jeg føler nok at jeg må forberede meg ekstra, være veldig klar og tydelig og vise at jeg kan når jeg skal ta ordet. Men det er jo egentlig bare er bra.

Den første tida på stortinget var?
- Ganske ensom. Jeg følte at jeg hadde begitt meg ut på noe jeg ikke ante konsekvensene av. Men det gikk seg snart til. Det er vel slik de fleste føler det i ny jobb – man lærer noe nytt hver dag den første tida. Nå trives jeg veldig godt som stortingspolitiker – det er jo ikke alle som er så heldig å ha hobbyen sin som jobb! Jeg tror, uansett om man har vært i formannskapet en kort periode slik jeg var eller ordfører i flere tiår, så er det å komme på Stortinget noe helt nytt. Arbeidsformen og hverdagen blir snudd opp – ned.

Hvordan arter dagen din seg?
- Hverdagen min består i å løpe fra møte til møte; I fraksjonen, storfraksjonen, komiteen og gruppa (AP’s stortingsgruppe). Ellers er det en rekke organisasjoner som ønsker og møte oss – og det er jo flott.

Sett at du skulle havne i regjering, hvilken ministerpost ville du foretrukket?
- Jeg har ikke ambisjoner om å havne i regjering- iallefall ikke i noen nær fremtid. Når en ser hvordan topp- politikerne behandles i media skjønner jeg ikke hvordan en skal få ungdom til å engasjere seg i politikk i det hele tatt.

Hvordan ser du på Norge i internasjonal sammenheng: henger vi med og blir vi respektert av omverdenen?
- Jeg var så heldig å være delegat til FN’s hovedforsamling i 2006, og da må jeg si at jeg ble veldig overrasket over hvor mye respekt og tillit Norge har innen FN- systemet. Vi er jo et lite land; i mange sammenhenger betyr det lite hva vi gjør og mener, men i forhold til vaksinasjon av verdens fattigste barn har vi virkelig oppnådd noe.

Hva mener du er noen av de viktigste internasjonale utfordringene i dag?
- Ca 1/5 av jordens befolkning lever i ekstrem fattigdom. Det jeg synes er aller verst og som berører meg aller mest, er at barn lever i ytterste nød og at dette tallet stiger og stiger. I dag ligger det vel på en halv milliard. Vi har en skjev fordeling mellom de rike landene i nord og de fattige landene i sør, og det er vanskelig å se for seg at vi kan avskaffe fattigdom uten å gjøre noe med fordelingen. Jeg har engasjert meg i en stiftelse som arbeider med å gi indiske jentebarn utdannelse (Naandi Norway). Jeg mener en utdannelse er den viktigste veien ut av fattigdom. Slik kan man lære både å dyrke sin egen mat, starte sin egen bedrift og bidra til å bygge opp landet sitt.

Anna Ljunggren som amerikansk president: Hva er det første du ville gjort?
- Startet et stort sosialt boligbygge-prosjekt slik at de som har måttet selge hus og hjem til spottpris fordi de har mistet jobben på bakgrunn av finanskrisen skulle slippe bo hos slekt, venner eller på gaten.

Deg i et nøtteskall?
- Er ganske så bestemt og kan virke litt streng (ifølge enkelte). Jeg vil helst ha ting på min måte, men har et godt humør og ler mye.

Noen avsluttende ord?
- Jeg må takke de i Narvik Arbeiderparti som hadde slik tro på meg og valgte å satse på meg. Jeg var så heldig å bli hørt og tatt på alvor, og jeg håper andre engasjerte ungdom tør å stå på og komme etter. Ingen vet bedre enn oss hvordan vi ønsker at vår egen fremtid skal se ut.

Om Anna Ljunggren:

Født: Juni 1984

Historikk: Gjorde lynkarriere som politiker i ung alder. Medlem av ungdomsrådet i Narvik som 17-åring, til formannskapet og videre inn på tinget som stortingsrepresentant for arbeiderpartiet som 20-åring.

Forbilde: Kristin Halvorsen

Sivilstatus: Kjæreste

På fritiden: Boklesing og trening på senter eller i skog og mark.

Fremtidsplaner: “Fire år av gangen”.

Ønsker: En skole som utjevner sosiale forskjeller, likestilling mellom kjønnene og en bedre verden.

Stengt for kommentarer.