Spar penger – studer i utlandet

2. desember 2011 13:18 av Charlotte Bjertnes 

Hver femte student sier de har dårlig økonomi og at stipendet ikke strekker til. Medisinstudent Susanne, tok en vri og flyttet til ett rimeligere land.

Medisinstudent, Susanne Hornburg. (Bilde privat)

Etter ett år som student ved høyskolen i Oslo, fant Susanne Hornburg (22) ut at noe måtte gjøres. Hun fikk ikke endene til å møtes økonomisk.

- Jeg hadde femten hundre kroner igjen etter alle regningene var betalt. Det er helt umulig å leve for så lite. Ettersom studiene krevde så mye arbeid, hadde jeg ikke mulighet til å jobbe ved siden av. Jeg så raskt på det å studere i ett billig land som en mulighet.

Levekårsundersøkelsen for studenter viser at hver student bruker omkring 176 779 kroner i året på forbruksvarer og bolig. Det betyr at 90 000 kroner må finansieres på egen måte, etter stipend og lån.

- Alle norske studenter får 90 800 kroner i basisstøtte. Uavhengig av hvor de studerer. All støtten utbetales som lån, men ved bestått eksamen vil inntil 40 prosent bli gjort om til stipend, sier Hanne Bjertnes, informasjonsrådgiver i lånekassen.

- Får norske studenter i utlandet like mye som norske studenter i Norge?

- Ja, basisstøtten er det samme, men i tillegg kan utenlandsstudentene få skolepengestøtte og reisestøtte. Hvor mye man eksakt får varier etter utdanning, lærested, nivå og land men i undervisningsåret 2011- 2012 kan de få reisestøtte mellom 4280 kroner og 23 240 kroner. Skolepengestøtte til land utenfor Norden er opptil 113 400 kroner, forklarer Hanne.

Etter Susanne flyttet til Budapest har økonomien blitt betraktelig bedre. I motsetning til de som studerer i Norge, får Susanne hele beløpet per semester utdelt i August/januar, hennes utfordring er å disponere pengene så de holder ett halvt år av gangen.

- Hvor mye får du utdelt av lånekassen?

- Jeg får like mye som man får i Norge, altså 44 000 per semester. I tillegg får jeg støtte til skolen som koster 45000 kroner i halvåret. I år var kursen høy da jeg fikk utbetalt pengene, og lav da jeg betalte skolen, derav sparte jeg litt penger i år på det, sier medisinstudenten.

- Hvor mye har du å leve for hver måned?

- Semesteret her er jo ganske kort, vi begynner på skolen i begynnelsen av september. Dermed skal jeg dele 44 000 på september, oktober, november, desember og januar, siden her begynner neste semester i februar. 44 000 / 5 = 8 800 kr per måned. Husleien min koster 2 100, og tilsammen med alle regninger og husleie betaler jeg sikkert 3000 i måneden. Da har jeg 5 800 kr igjen å leve for, fortsetter Susanne.

- Får du noen andre tillegg?

- Jeg får 2400 kroner ekstra i halvåret som er beregnet til reiser, avslutter hun.

Flere studenter ser en utvei å studere utenlands.

- Antallet norske studenter i utlandet øker, og aldri før har så mange nordmenn studert utenlands med støtte fra Lånekassen som i fjor (2010–2011). 21 811 nordmenn med støtte fra Lånekassen valgte å ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet i 2010–2011. Mens antallet norske studenter i utlandet gikk ned for fem- seks år siden, har vi de siste årene sett en stabil vekst. 8,2 prosent flere studerte utenlands i fjor sammenliknet med året før, avslutter Hanne.

Stengt for kommentarer.