Negative til kutt

24. februar 2011 10:39 av Lars Waalen 

Rådmannen i Sandnes kummune ville kutte mye i eldreomsorgen i det nye budsjettforslaget som ble lagt frem for høring i bystyret 9 november 2010. Dette ble blankt avvist.

- Vi i Sandnes kommune er i utgangspunktet negative til kutt, og dette var jo bare et forslag fra rådmannen, sier varaordfører Kåre Hauge(Ap), men forstår uroen blant de eldre. Det er også planlagt et nytt bo og aktivitetssenter i Sndnes som skal stå ferdig i 2015, så det vil komme flere plasser.

Prioriteringer
På spørsmål om hvordan prioriteringene i pengesakene er i Sandnes kommune, hvordan de kan bruke millioner på idrettsanlegg, kunst og kultur, mens mange eldre lider i sykehjemskøer, svarer Hauge:

-De eldre må jo ha noe kjekt å se på, kanskje vi slipper å ha gamle på sykehjem om de hadde noe morro å ta seg til. Som for eksempel se på når barnebarna spiller fotball i idrettsanleggene. Det kan være trygt for dem å vite at familiene deres har det bra og er aktive og ikke ryker ut på andre ting som er mindre bra, avslutter han.

Blankt avvist
Et annet av rådmannens forslag til kutt var å fjerne det kommunale driftstilskuddet til de private dagsentrene Sandnes kommune innehar, med den følge at de må innskrenke eller stanse driften, noe som hundrevis av eldre er avhengige av. Dette ble altså blankt avvist i bystyret 9 november 2010. Hva fremtiden vil bringe og hva politikerne i Sandnes /Stavanger vil gjøre med de stadig økende sykehjemskøene i fylket vil tiden vise.

Stengt for kommentarer.