Alkoholservering i Stavanger kino

24. februar 2011 9:10 av Linn Haugland 


Nå har du muligheten til å nyte alkohol under kinoforestillinger i Stavanger. Choco Boco har fått godkjent sin søknad, og utvider skjenkebevillingen til to av salene.

Fredagskveld. Kinoen venter. Popcornet plasseres trygt i fanget. En fullkommen kveld vil enkelte si, men ifølge kinodirektør Frode Nilsen er det noe som mangler.
- Å nyte et glass vin eller øl i kultiverte former er en helt natrulig del av en hyggelig aften, så muligheten burde være tilstedet, uttaler han.

Modent publikum
Choco Boco har søkt og fått godkjent utvidelse av gjeldende serverings-og skjenkebevilling til to av salene i Stavanger kino, luksus- og VIP-salen. Begge ligger i en egen seksjon av kinoen og utgjør tilsammen 68 seter. Tilbudet av alkoholservering vil kun gjelde for forestillinger med 18 års aldersgrense.
- Det er høyere billettpris i de to salene hvor skjenking er tillatt enn i de øvrige salene i Sølvberget, og filmene vil primært være rettet mot et modent publikum.
Foto: Erik Holsvik
- Jeg synes vedtaket er beklagelig
Det var ikke et enstemmig formannskap som vedtok bevillingen, både AP, SV, SP og KrF stemte imot.
- Jeg anser det som helt uaktuelt. Kinoen er en av de viktigste arenaene for barn og unge i Stavanger, sier Odd Kristian Reme (AP)
Flere av partiene er engstelig for hvilke signaler som sendes når alkoholservering nærmest er å finne overalt.
- At det skal innføres en ny arena for skjenking synes jeg er beklagelig. Nå er det svært få steder igjen uten alkoholservering, og signaleffekten av det nå ikke undervurderes, uttaler Bjarne Kvadsheim (SP) til Rogalandsavisen.

Tror ikke det vil by på problemer
- Vi er godt fornøyd med at også våre kunder nå har muligheten for alkoholservering, men vi forstår at det blir debatt. Kinoen er viktig for barn og unge, men vi tror ikke dette vil bli et problem, forteller Nilsen.
Både Gimle kino og Ringen kino i Oslo har hatt alkoholservering i flere år uten problemer, og begge er positive til vedtaket for Stavanger kino.
- Dette tilbudet har blitt innført i flere byer, og det ser ut som om det er helt uproblematisk, uttaler Christine Sagen Helgø (H), som støtter skjenkebevillingen i Stavanger kino.
- At voksne mennesker skal kunne ta seg et glass vin til en filmforestilling, ser vi ingen betenkeligheter med, og dersom det skulle bli bråk og forstyrrelser tror jeg kinoen selv vil ta bort tilbudet, fortsetter hun.

1 års prøvetid
SF kino sammarbeider nå for fult med Choco Boco for å lage gode retningslinjer for det nye tilbudet. Legitimasjonskontrollen vil det legges stor vekt på, og prøvetiden er satt til 1 år før en eventuell ny periode på 4 år trer i kraft.
- Dersom det, mot formodning, oppstår noen problemer, vil SF kino vurdere ordningen umiddelbart og eventuelt fjerne tilbudet, avslutter en fornøyd Frode Nilsen.

Stengt for kommentarer.