Følger medieutviklingen

26. januar 2011 21:17 av Fanny Ofstad 

 Det Deichmanske bibliotek blir et multimediabibliotek. Når det flytter til ny bygning i Bjørvika, blir de tradisjonelle bøkene bare en liten del av biblioteket

- Det er viktig å modernisere biblioteket for å beholde bibliotekkulturen. Hvis vi ikke gjør det har vi ikke muligheten til å vise de besøkende innholdet og bredden av all informasjonen som finnes i biblioteket. Vi har samme type funksjon som tidligere, men vi må endre arbeidsmetodene og måten informasjonen oppbevares og formidles på. Det er her det nye biblioteket kommer inn, forteller bibliotekssjef Liv Sæteren.

Hun forteller at det nye biblioteket vil løfte frem de elektroniske kildene og sette dem tematisk sammen med bøker og skape sammenheng med fortid, nåtid og fremtid. De ansatte vil bruke tiden på å hjelpe de besøkende å søke i den enorme mengden av informasjon, som finnes på nettet, i stedet for å løpe frem og tilbake blant reolene. Publikum kan forvente en opplevelsesreise gjennom et viten- og litteraturunivers, forklarer Sæteren.

 Bjørvika

Det nye Deichmanske biblioteket skal bygges bak operaen. FOTO: Wikipedia

- Målet er å visualisere informasjonen. Vi vil legge større vekt på å lage levende fremstillinger og utstillinger av for eksempel lyd og bøker. Det moderne biblioteket vil ha alle medier på samme sted. Det kommer til å bli en blanding av det litteraturhuset er i dag, et tradisjonelt bibliotek, et multimedieverksted og et museum. Det moderne biblioteket har materialet, men stiller det samtidig ut på en aktiv måte, med mer sceneografi og utstillingsteknikk, forteller Sæteren.

Livet blir enklere
Odvar Thorsen er bibliotekar ved Deichmanske bibliotek. Han ser frem til åpningen i 2017.

- Jeg gleder meg til vi skal flytte til Bjørvika. Det er ikke det at jeg mistrives her, jeg er glad i denne bygningen som er nostalgisk og har affeksjonsverdi. Det er mer det at det er fryktelig upraktisk å jobbe her, så i Bjørvika blir livet enklere. Dette er et gammelt bygg med dårlig beliggenhet, i motsetning til Bjørvika hvor vi får et nytt bygg med sentral plassering. Dessuten liker jeg sjøluft, forteller Odvar Thorsen, bibliotekar ved Deichmanske bibliotek.

Flere moderne biblioteker
Drammensbiblioteket ble åpnet i 2007 og hadde stor publikumstilstrømning med 284 000 besøkende.

- I 2009 var besøket økt til 385 000 og i 2010 har hele 406 000 besøkt oss. En kjempeøkning, forteller Lena Hillestad, seksjonsleder i markedsavdelingen ved Drammensbiblioteket.

Videre forteller Hillestad at det i et moderne bibliotek skal være rom for alle. Bibliotekene er den siste demokratiske møteplassen, hvor tjenestene er gratis. Det skal være plass til litteratur, informasjon, opplevelser, kulturaktiviteter og bare for å være. Det betyr at lokalene må være innbydende, de må vise fram tilbudene, ha kompetente ansatte og fokus på kundeservice. Alle aldersgrupper skal oppleve at biblioteket er til for dem, forklarer hun.

Stengt for kommentarer.