- Kultur virker som medisin

31. januar 2012 13:25 by Julia M. Ciarlo · Kommentarer av 

Marianne Bruusgaard, daglig leder i Villa Walle, mener en kulturell møteplass er avgjørende for de som står utenfor arbeidslivet.

Les mer