Universitetsbiblioteket må kutte 20 årsverk

1. februar 2011 20:36 by Mona Knudsen · Kommentarer av 

Tilstanden for Universitetsbiblioteket i Oslo er kritisk med et underskudd på over fem millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig de økte utgiftene til elektroniske tidsskrifter og innstramminger i driftsbudsjettet. Les mer