Studenter arbeider ulønnet i to måneder

24. januar 2013 20:37 by Sagal Guleid1 · En kommentar 

Fjortende januar startet sykepleierstudentene ved HiOA på praksis. I to måneder skal studentene jobbe uten lønn.

Les mer