Snadde eller snus

21. januar 2010 19:39 by Gøran Gimsøy · Kommentarer av 

Før røykeloven visste man at en tur på konsert eller et kafébesøk ville gjøre at du måtte utsette deg selv for timevis i et røykfullt lokale. I etterkant måtte alle klær umiddelbart brennes eller vaskes med lut. Les mer

Jenter priser snusen

11. februar 2009 9:10 by Joakim Aasen · Kommentarer av 

Snus har gjort et sterkt inntog i kvinnelige studenters hverdag. Ifølge en undersøkelse Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har gjort sammen med Studentsamskipnaden i Oslo, er andelen kvinnelige snusere tre ganger så høy som den ikke-studerende delen av befolkningen. Les mer