Heidrar og feirar nynorsken

5. september 2013 12:41 by Joar Hystad · Kommentarer av 

Hordaland, Sogn og Fjordane og Norske Teater skal feira nynorsken med samarbeidsoppsetjinga av ”Ein god dag kjem aldri for tidleg”.

Les mer