Sel blir flådd levende

12. november 2009 0:13 by Uzma Rana · Kommentarer av 

Norge tar opp EUs forbud mot handel av selprodukter i WTO

Les mer