Gudfaren

13. april 2011 9:01 by Thomas Tangen · Kommentarer av 

Nils Arne Eggen om tiden etter Rosenborg og hans ville ferder gjennom Gudbrandsdalen.

Les mer