Hummer og kanari på Kvitsøy

16. februar 2011 11:55 by Lene Olsen Wold · Kommentarer av 

Fire menn fra Stavanger har klart å få til det amerikanerne ikke fikk til:  Å starte hummeroppdrett med porsjonshummer. Les mer