Norsk psykiatri bryter menneskerettigheter

28. januar 2009 14:04 by Katrine H. Leira · 3 kommentarer 

Tvang i psykiatrien er i mange tilfeller ulovlig, mener forsker Gro Thune. Hun reagerer på at psykisk syke blir møtt med lite respekt.

Les mer