Valgfriheten fjernes

21. januar 2010 15:19 by Lise Rafaelsen · Kommentarer av 

Det nynorske språket står i fare for å bli fattigere på grunn av en ny norm som skal utarbeides. Dette for å gjøre det enklere for elever å lære nynorsk. Les mer