Ønsker å sikre høytraffikerte veier med rekkverk

30. januar 2013 13:05 by Andreas A. Myrvold · Kommentarer av 

Samferdselministeren sier nei til forslaget, og mener at syklistene og fotgjengerne må prioriteres. Les mer