Har troen på Obama

25. januar 2009 18:52 by Inger Lise Walle · En kommentar 

USAs nye president har lovet kubanerne forandring, men det kubanske folket er usikker på hvor mye forandring de vil ha. Les mer