-T. Olsen ved godt mot

4. mars 2009 14:29 by Eirik Hind Sveen · Kommentarer av 

Statsministeren til Nord-Norge for å besøke Husøy-gutta og hylle gammel partikollega.

Les mer