Europa investerer i vindkraft

4. februar 2009 13:47 by Kaja S. Haugvaldstad · Kommentarer av 

Av de nye kraftverkene i 2008 sto vindkraften for 43 prosent av kraftkapasiteten i EU. En slik investering i vindkraftverk vil spare Europa for utslipp på 108 millioner tonn karbondioksid per år. Les mer