Engasjert ungdom

21. januar 2009 9:22 by Sara Saifi · 4 kommentarer 

Nittitallets ungdom var en stille gjeng. De sa ikke mye og gikk heller ikke mye i demonstrasjonstog. Dette er i ferd med å endres. Dagens ungdom er mer aktive enn generasjonen før, og sier ifra hvis noe er galt. Les mer