Flere fritidstilbud for bygdeungdommen

27. januar 2009 16:16 by Line Fauchald · Kommentarer av 

Mens norske studenter rømmer til storbyene for å studere, jobber Norges Bygdeungdomslag med å utvide fritidstilbudene i småbyene. Les mer