Innfrir dine festforventninger

5. oktober 2011 11:10 by Jørgen Skaug Jensen · En kommentar 

En sommerfest førte til at 21 år gamle Pål Brogeland gikk til innkjøp av et partytelt. I dag driver han utleie-business ved siden av studiene. Les mer