Mer bostøtte til alle

5. oktober 2010 15:20 by Gunilla Larsson · Kommentarer av 

Nye regler hjelper stadig flere nordmenn å klare husleien, men studenter får ikke noen hjelp. Margun Brusegård på Husbanken forklarer hvorfor. Les mer