Fremtiden ser mørk ut for 3D-TV

3. februar 2012 22:42 by Martin Arntzen · En kommentar 

I et stadig mer forutsigbart TV-marked ble det for noen år siden satset på 3D for å få folk til å bytte TV. Satsingen ser ut til å ha mislykkes. Les mer