Førsteårsstudenter

4. oktober 2013 15:24 by Kristin Heggdal · Kommentarer av 

Det å begynne på en ny skole kan ofte være skremmende. Vi har spurt tre førsteklassinger om hva de synes om studievalget sitt på NKF. Les mer