Snømåking hindrer sentrumsflukt

4. februar 2010 12:49 av Andreas Kydland 

Butikkeiere i Stavanger måker snø for harde livet for å hindre kundeflukt til kjøpesentrene

Snoemaaking_Stavanger2

– Kjøpesenterene er ikke like nye og spennende som de var for noen år tilbake. Samtidig opplever vi generelt en stadig økende sentrumshandel, sier Grete Østrått ved Annabelle Sandnes, midt i hjerte av langgata i Sandnes.

Hun vil ikke trekke en konklusjon over hvorvidt den siste tidens store snømengder har ødelagt for sentrumshandelen. Hun er fornøyd med at kommunen har brøytet handlegata i sentrum, men mener handleforholdene er vanskeligere bak brøytekantene.

– Vi er nettopp ferdig med julen og januarsalget, så det vil bli feil å trekke en slik konklusjon. Men det er ikke til å legge skjul på at de store kjøpesenterene som for eksempel Kvadrat, med sine mangfoldige butikker innendørs, kan friste mer på denne årstiden. Kommunen har vært flinke til å brøyte, men når man kommer over brøytekanten er fremkommeligheten til butikkene noe dårligere, hevder Østrått.

I Stavangers handlegater jobber butikkene aktivt med å legge forholdene best mulig til rette for sine kunder. Camilla Rørtvedt ved Skoringen Stavanger måker butikkområdet bak brøytekanten etter beste evne. Hun mener snøen ikke har lagt noen demper på kjøpelysten i Stavanger sentrum.

Stavanger_Sentrum2

Snøryddingen i Stavanger har gjort at sentrumsgatene er godt tilrettelagt for handel.(Foto: Andreas Kydland)

– Vi har ikke merket noen særlig nedgang i handelen etter snøfallet. Noen av de eldre kvier seg kanskje for å bevege seg utendørs i snøen, men ellers foregår handelen akkurat som normalt, sier Camilla Rørtvedt ved Skoringen i Stavanger sentrum.

Hun mener at et snøfritt ingangsparti virker mer innbydende overfor folk som vandrer i sentrum. Skoringen i Stavanger var en av få butikker i sentrum, som onsdag ettermiddag kunne skryte av å ha et helt snøfritt ingangsparti til sin butikk.

– Det er sløvt å ikke holde det lille friarealet vi har snøfritt. Det er viktig for at folk skal føle seg velkomne at det ikke ligger en haug med snø og isklumper foran inngangen til butikken, sier Rørtvedt.

Stavanger kommune var raskt ute med å brøyte handlegatene i sentrum. Likevel kan brøytekantene skape en noe kronglete framkommelighet til butikkene. Mange av byens butikker har vært flinke til å brøyte vei helt inn til inngangsdøren. Camilla Rørtvedt har børstet Skoringens friareal helt snøfritt etter at det i helgen lavet ned enda mer snø over Rogaland.

(Toppfoto: Camilla Rørtvedt ved Skoringen i Stavanger sørger for at inngangspartiet rundt butikken er helt fritt for snø. Foto: Andreas Kydland)

Stengt for kommentarer.