Forurensede østlendinger

27. januar 2010 14:30 av Live Sandven Slettebø 

I likhet med bergenserne trekker østlendingene inn svært mye forurenset luft. Forskjellen er at mediehysteriet uteblir.

I følge Ingrid Strømme er Oslo like forurenset som Bergen.

I følge Ingrid Strømme er Oslo like forurenset som Bergen.

-  Det er dessverre ikke så mye forskjell på Bergen og Oslo om dagen når det gjelder forurenset luft, forteller Ingrid Strømme fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

Strømme påpeker at en av årsakene til bergensernes sterke reaksjon kan være at de ikke er vant med så mye luftforurensing som osloborgerne.

I tillegg til osloborgernes forkjærlighet for bilkjøring, har kuldeperioden som har herjet på østlandet de siste ukene også bidratt til den dårlige luftkvaliteten.

- Når det er skikkelig kjølig vil den kalde luften legge seg nederst, mens den varme luften vil stige oppover. Dermed vil sirkulasjonen utebli, og eksosen legger seg som et lokk over byen.  I Bergen har dette vært tilfelle i svært mange dager på rad, forteller Strømme.

Selv om enkelte barnehager i Bergen ikke vil at barna skal leke utendørs, mener Strømme dette ikke er nødvendig i Oslo.

- For friske barn og voksne, er det ingen grunn til å sitte innendørs. Har man astma eller andre luftveisinfeksjoner må man vurdere hvert tilfelle.

Forskriftsbrudd

Strømme forteller at både Bergen og Oslo har brutt forskriftskravene om nitrogendioksid(NO2), hvor hovedkilden er bileksos. Forskriftskravene om forurensing omhandler hvor mye forurensing som skal være tillatt. Bergen har i midlertidig overskrevet forskriftskravene på et høyere nivå enn tidligere.

Stine-Mette Haavali fra Oslo er bekymret for utviklingen, både i Bergen og Oslo.

- Jeg har selv familie i Bergensområdet som forteller at det er helt grusomt å gå ute. Man er hele tiden redd for hvilke skade luften man puster inn kan gjøre.

Også i Oslo føler Haavali seg tryggest innendørs.

- Jeg må si jeg er litt bekymret. Jeg tror vi daglig får i oss mer forurenset luft enn vi aner. Kanskje vi i likhet med andre store byer også bør bruke munnbind når vi ferdes i trafikkerte områder?

Stengt for kommentarer.