Elvebakken starter antirøykingkomité

27. januar 2010 14:45 av Elizete Fonseca Lima 

Mens røykdebatten raser over landet, har elevene på Elvebakken videregående skole bestemt seg for å handle. De har opprettet en egen antirøyking komité.

Elevrådsleder Melodi Filiz (18) og styremedlem Øyvind Strøm (18) er begge svært opptatt av å ha en røykfri og inkluderende skole. – Vi har merket at hvis vi setter regler så funker det ikke, men når elevene selv deltar så oppnår vi mer, sier Strøm.

Problemet for mange på skolen er at røykerne hoper seg ved inngangsdøren. Derfor har både elevrådet, elevrådsstyret og skolestyret bestemt seg for å gjøre noe istedenfor bare å snakke om problemet.

Miljøkampanjer
Antirøyking-komiteen ble opprettet på initiativ av elevene på skolen. Formålet er ikke å ekskludere de som røyker men forhindre at andre starter. De vil også hjelp røykerne med å kutte ut den ille- luktende vanen. Det er mange som er villige til å hjelpe til, hvilket gjør det enklere for komiteen å få igjennom sakene deres.

Elevene går sammen i nesten alt. Mange er villige til å ta del i skolehverdagen og det er generelt bra elevmiljø, mener Øyvind. Det blir  blant annet laget plakater i fellesskap av resirkulert papp.  Skolen slår nemlig et slag for naturen også.

De har holdt mange miljøkampanjer og blitt bedt om å holde foredrag for Rusken og utdanningsetaten, men det blir foreløpig ikke holdt noen kampanjer fra antirøyking komiteen. Komiteen har heller ikke kontakt med andre organisasjoner, men både Filiz og Strøm synes at det går bra ettersom skolestyret og rektor støtter dem og gir dem veldig mye frihet. – de er veldig positive så lenge vi kommer med noe konkret, sier Filiz.

Ikke-røykerne trekker seg unna, og færre starter generelt å røyke. Målet er å skjerme de som ikke røyker, sier Filiz.

Stengt for kommentarer.