Vanskelig å være fulltidsstudent

25. januar 2010 17:20 av Siri Hoem Gunnheim 

Stadig flere studenter må arbeide ved siden av skolen for å få endene til å møtes, og for mange går deltidsjobbingen ut over studiene.

–  Om jeg ikke hadde jobbet ved siden av skolen, hadde jeg ikke hatt nok penger til mat en gang. Det jeg får fra lånekassen går rett til faste utgifter som husleie, strøm, internett og telefonregning, sier Martin Evensen Bøhn (22) fra Oslo.

22-åringen tar opp fag på heltid ved Bjørknes Privatskole i Oslo, og jobber samtidig mellom 60 og 70 timer i måneden som restaurantmedarbeider .

–  Jeg hadde fått mye mer ut av studiene dersom jeg ikke hadde vært nødt til å jobbe så mye ved siden av skolen. Det er vanskelig å fokusere hundre prosent på studier når man må jobbe etter skoletid på ukedagene. Hvis man ikke jobber i uken, blir det arbeid i helgene, noe som fører til veldig få fridager. Begge alternativer går uansett utover både lekser, energinivå og det sosiale livet.

Bøhn syntes i tillegg det er problematisk at studenter ikke får støtte fra lånekassen i juni.

–  De fleste har eksamen i mai, og da er det vanskelig å jobbe like mye som ellers. Dette fører gjerne til at man må jobbe hele sommeren for å hente seg inn igjen økonomisk. Selv hadde jeg nesten ikke sommerferie i fjor.

Oppfordrer til studentopprør

Ida Kristine Jakobsen (22) står bak facebookgruppen Studentopprør!– en gruppe for studenter som ønsker å høyne stipend og studielån.

– Jeg startet gruppen etter at jeg hadde forsøkt å leve på bare lån og stipend i et halvt år, men da det ikke gikk rundt økonomisk, var jeg nødt til å skaffe meg en jobb.

Opplevelsen førte til at 22-åringen ble svært engasjert i studenters rettigheter. I tillegg til å opprette gruppen Studentopprør!, som nå har litt over 9000 medlemmer på facebook, gjennomførte hun også en spørreundersøkelse blant hotell- og reiselivstudenter ved UIS, som avdekket at svært mange slet økonomisk.

– Av de spurte i undersøkelsen var det i gjennomsnitt vanlig å bruke cirka 15 timer på studiet, og 12 timer med jobbing ved siden av i uken, noe som vil si at mange bruker omlag like mye tid på jobb som på studier.

Flere oppga også at deltidsarbeidet gikk utover skolen.

Jakobsen påpeker at det kan være nyttig med en liten ekstrajobb som er relevant i forhold til det man studerer, men mener samtidig at jobbing ved siden av studiet bør være et frivillig valg – ikke en nødvendighet.

22-åringen syntes også det burde innføres studiestøtte i 11 måneder, og at grensen for hva man kan tjene i året uten at det går utover stipendet, bør heves.

– Om  studiestøtten ikke økes og justeres for prisstigningen ellers i markedet, bør man i hvert fall heve grensen for hvor mye man kan tjene – med i minst 25 000 kroner. Det er dårlig at studenter blir straffet økonomisk når vi bidrar til næringslivet bare fordi vi ønsker  å leve – ikke bare overleve.

Flere må engasjere seg

Jakobsen har selv skrevet brev til kunnskapsministeren, og får hjelp til å fremme studentenes sak på stortinget. Hun mener det er viktig at flere studenter engasjerer seg.

– Politikerene holder ikke det de har lovet når de kommer i regjering, men hvis mange viser engasjement, er de kanskje nødt til å gjøre noe. Om de blir ”bombardert” med henvendelser, ikke bare studentorganisasjoner, men også fra enkeltpersoner, tror jeg det kan ha en større effekt. Andre ting man kan gjøre er å melde seg inn i studentorganisasjoner/grupper, signere på opprop og delta i aksjoner.

Comments

En kommentar to “Vanskelig å være fulltidsstudent”
  1. Christian Valsvik sier:

    Veldig bra skrevet og en veldig viktig sak! Hvor skriver jeg under?