Unge dropper kondom

25. januar 2010 17:01 av Carima Heinesen 

Norske ungdommer er dårlige til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer. Bare 15 prosent oppgir kondom som mest brukte prevensjonsmetode.

kondom– Dette kan nok ha en sammenheng med usikkerhet rundt prevansjonsmiddelet. Mange føler nok at det å bruke kondom formidler at man er smittet av noe, og ønsker ikke å gi dette inntrykket til en ny partner. En annen grunn kan være mytene som er bundet opp mot temaet. Mange tror for eksempel at følsomheten minker, og dropper derfor kondom, sier assisterende daglig leder i Sex og samfunn, Tore H Follestad.

Den vanligste kjønsykdommen her til lands er klamydia, og ifølge tall hentet fra folkehelseinstituttets hjemmesider har antallet registrerte tifeller av ungdom med klamydia steget med 2330 tilfeller fra 2005-2008.

- Seksuelt overførbare sykdommer opptrer like hyppig året rundt, og kan ramme alle. I motsetning til hva media ofte vil ha det til ser vi ingen økning av kjønsykdommer om våren og sommeren. Etter helger og høytidsdager er det imidlertid mange som kommer og tester seg. Det vi ofte får høre er at det er inntak av alkohol som gjør at man dropper kondom, men vi har ingen statistikk som bekrefter dette.
En generell tendens er også at jenter tester seg oftere enn gutter. De tar nok mer ansvar for egen helse enn gutta gjør, avslutter han.

Øker faren for HIV

- Hiv har ennå ikke fått fotfeste i det norske ungdomsmiljøet, men ubeskyttet sex øker selvsagt risikoen for dette. Klamydia er derimot svert utbredt blant de unge, og aldersgruppen 16-25 er med sine 25000 årlige registrerte tilfeller best representert, og her vil det også finnes mørketall. En som er smittet av klamydia vil være fem ganger så utsatt for å pådra seg en annen kjønsykdom, deriblant HIV. Så ungdomsgruppen er absolutt eksponert for HIV-smitte, sier Roger Storås i HIV Norge.

- Ungdommer må bli flinkere til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, bruker man kondom vil man redusere risikoen for å få HIV, avslutter han.

Stengt for kommentarer.