Norsk ungdom drikker stadig mindre

25. januar 2010 13:36 av Tommy Granli 

Vi står overfor en holdningsendring blant ungdom når det gjelder alkohol.

flasker2– Nei! Ungdommer drikker litt mindre enn før. Det er ikke godt å si hvorfor, men det kan være at de har et annet forhold til alkohol, og er klar over smitteeffekten. Det er nå større bevissthet rundt ungdommer, og alkohol enn før. I tillegg har det vært kampanjer som ”tør å sette grenser”-kampanjen, som har effekt, sier Kari Randen som er daglig leder for organisasjonen Av og Til, tidligere Alkokutt.

Mens det for noen år siden var sånn at ungdommer drakk stadig mer, ser vi nå en endring i ungdommers helgevaner. Ungdommer drikker stadig mindre. Alkoholbruk er blitt mindre akseptert, ifølge en ny undersøkelse. Dette gjelder ungdommer i aldersgruppen 15-20 år. Helsetrenden begynner å gripe om seg blant norsk ungdom. Derfor luker de vekk alkoholen.

Drikker mindre enn før
Etter at det var en klar økning fra midten av 1990-tallet mot årtusenskiftet på forbruk av alkohol blant 15-20 åringer, har det nå gått tilbake. Gjennomsnittlig debutalder har de siste årene vært 15 år, men har gått noe opp de senere år. Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Europa. Det er det også i Norge. Ungdom som vet at foreldrene misliker at de drikker, drikker mindre. Det er mange gode grunner til at aldersgrensen på alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdoms alkoholdebut lengst mulig. Vi vet at jo yngre ungdom er når de begynner å drikke alkohol, jo mer drikker de. Og jo mer de drikker, jo større er sjansene for alvorlige skader. Gutter drikker mest.

– Gutter drikker mest, men jenter nærmer seg guttene. Det er mindre forskjell nå enn før. Gutter har størst skader, sier Kari Randen.

Det kan være flere grunner som spiller inn på årsakene til holdningsendringene. Møtene mellom flere kulturer som påvirker hverandre. Det er stadig større innslag av ikke-vestlig kulturbakgrunn. Der er alkohol tabubelagt. Det påvirker drikkemønstrene til ungdommer med vestlig bakgrunn. Alkoholforbruket er størst i byene.

– Ja, det er mer i byene. I Oslo er det størst forbruk. I andre deler av landet finner vi store forskjeller. Ungdommer debuterer tidligere i Oslo enn andre steder, avslutter Kari Randen.

Positivt overrasket
At norsk ungdom drikker mindre enn før, kommer som en liten overraskelse for folk på gata. Flere som ble spurt, ble positivt overrasket. De trodde heller at resultatet var at norsk ungdom drakk stadig mer.

– At de drikker mindre enn før? Nei, jeg trodde de drakk mer jeg. Har hatt inntrykk av det en god stund, sier Roger Johnsen (21).

Spørreundersøkelser om alkohol og ungdom, blir foretatt hvert år. Så da får vi se i årene som kommer, hvordan utviklingen blir.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg selv, drakk hyppigere før enn nå. Sånn har det bare blitt. Det er ikke noe jeg har planlagt, avslutter Roger Johnsen.

Comments

En kommentar to “Norsk ungdom drikker stadig mindre”
  1. Christian Valsvik sier:

    Flott artikkel! Dette visste jeg ikke! Stå på