Norsk bistandshjelp til Gaza

21. januar 2009 9:00 av Uzma Rana 

Lørdag 17. januar er en av mange innsamlingsdager for ofrene i Gaza. Rahma Islamic relief fund er blant noen av dem. Muligheten for å delta på bøsse- innsamlingsaksjoner vil være mulig for alle som vil fremover.

- Alle beløp vi får skal gå uavkortet til ofrene, sier styremedlem i Rahma Islamic Relief, Shahid Javaid. Organisasjonen samler inn penger på flere ulike måter. De har faste innsamlere, innsamling via bøssebærere og på arrangementer. For aksjonen som pågikk 17. januar var det 55 innsamlere som meldte seg frivillig.
Resultatene for dagen viste foreløpig 79.000, men det var fortsatt flere bøsser å telle. Endelig opptelling er ikke gjort og flere innsamlinger skal legges sammen.

- Vi er en frivillig organisasjon og våre administrasjonskostnader blir dekket av oss. Det vil si at alle jobber gratis, ingen er formelt ansatt i en fast stilling, sier Javaid. Han oppfordrer alle til å gi sin støtte til ofrene i Gaza.

- Det er opp til hver enkelt hva man vil støtte og hvilke organ de vil støtte, men det viktigste er å hjelpe uavhengig av politisk og religiøst syn, sier Javaid.

Flerkulturell bredde
- Ønsket om å hjelpe sine medmennesker står sterkt hos oss i Rahma. Våre givere kan være sikre på at 100 prosent av støtten de gir oss går uavkortet til som trenger det mest, forteller Baber Qazi,  styreleder for Rahma.

- Vi representerer en bredde samfunnet. Store deler  av vår støtte kommer fra minoritetsmiljøer i tillegg til etniske nordmenn, opplyser Qazi. Prosjektene Rahma jobber  med humanitære prosjekter . De har fadderordninger og de driver yrkesskole slik at mottakerne blir selvstendige og kan tjene til sitt daglige brød.

Engasjerte iniativ
- Sterke følelser vekkes hos meg når jeg vet at så mange hjelpeløse mennesker lider, sier Sannia Akbar. Hun planlegger å gjennomføre en privat innsamlingsaksjon for å hjelpe ofrene i Gaza. Akbar har fått låne 30 bøsser fra Norskfolkehjelp, og disse vil bli flittig brukt over helgen fra 23- 26. januar. Det som skjer i Gaza er ren slakting av mennesker, hun fastslår at 80 prosent av Gazas innbyggere lever under FNs fattigdomsgrense.

- Det er vel metoden Israel har brukt som har fått meg til å ta iniativ, forteller Akbar. Hun har klart å engasjere venner og bekjente.

- Istedenfor å knuse vinduene nede på Karl Johan, er det bedre å samle inn penger for et godt formål. Hun synes det er synd at demonstrasjonene utartet seg voldelig. I stedet for å fokusere på Gaza, ble alle opptatt av hva som skjedde her hjemme.

Pengene vil hun donere til Norwac, mest fordi hun er imponert over de norske legenes innsats i Palestina. Akbar tar også utgangspunkt i nullkostnadsprinsippet.

Rahma relief er en av de få organisasjonene som har klar å levere mat til de krigsherjede områdene. Mens Norwac bistår med medisiner og annen hjelp. Fordelen ved Rahma relief er at de har mange flerkulturelle ansatte, med språk kunnskaper som gir gode muligheter til å kommunisere med kontakter i Gaza området.

De ser på mottakerne som likeverdige partnere i deres hjelpearbeids prosess. Det gis derfor mer nytte av beslutninger som ligger både hos mottaker og giver.

- Det som er trist er at Norsk bistandshjelp blir bombet vekk, men det er fortsatt viktig å fortsette hjelpen uansett hvem som styrer landet, sier Gjermund Skaar leder for Palestina bevegelsen SV.

SV hadde sammen med 50 andre organisasjoner samlet seg på Youngstorget og tent lys for ofrene i Palestina og gitt en appell til Israel om stopp på krigføring og krav om å drive forhandling.

Norsk bistandsinnsats til palestinerne må ha som mål å bygge en palestinsk stat, som kan bli likeverdig med Israel. Økt bistandsinnsats blir mest effektiv når den kanaliseres gjennom direkte samarbeid med myndighetene og i samarbeid med de ulike departementene.

Stengt for kommentarer.