Valgfriheten fjernes

21. januar 2010 15:19 av Lise Rafaelsen 

Det nynorske språket står i fare for å bli fattigere på grunn av en ny norm som skal utarbeides. Dette for å gjøre det enklere for elever å lære nynorsk.

OyehaugGunnhild1

(Foto: Rolf M. Aagaard) Gunnhild Øyehaug

– Som nynorskforfatter synes jeg det er bra slik det er i dag på grunn av valgfriheten og få begrensninger, sier Gunnhild Øyehaug som er universitetslektor i litteraturvitenskap og debuterte i 2008 med en roman hun blant annet fikk Nynorsk Litteraturpris for.

Logisk
Øyehaug ser logikken og poenget med arbeidet som skal i gang, men frykter språket vil bli innskrenket og vil føre til mindre frihet for forfattere, siden det kan føre til at de mister lesere.

– Nynorsk er et fantastisk språk med mange forskjellige ord som jeg også kjenner igjen fra dialekten min. Det hadde vært trist om det falt bort, avslutter hun.

Rettskrivingsnemnd
Det er blitt opprettet en rettskrivingsnemnd som skal utforme nye retningslinjer for nynorsk.

– Vi vet ennå ikke hva som skal bort og hva vi skal beholde. Det er mange hensyn å ta og vi vil at folk skal fortsette å kjenne seg igjen i nynorsk, sier leder for rettskrivingsnemnda, Grete Riise.

Hun peker på ord som for eksempel mulig, som kan skrives på seks forskjellige måter.

– Dette er helt unødvendig og skaper forvirring blant elever som skal lære seg nynorsk, fortsetter Riise.

Det er akkurat det som er hovedmålet for denne forandringen. Det skal bli enklere for elever å lære seg å skrive nynorsk. Stikkordet er enklere å skrive, lettere å lære.

– Vi kommer til å legge ut oppdateringer og møtereferater kontinuerlig på en egen side på Språkrådets nettsted. Her er det åpent for kommentarer, avslutter hun.

Første møte ble avholdt 21.01.2010.

Stengt for kommentarer.