Hvite damer selger best

21. januar 2010 13:12 av Carima Heinesen 

Tidligere denne måneden kom det fram at Allers, Hjemmet og Norsk Ukeblad bevisst styrer unna fargede modeller når de velger hovedmodell til bladets forside.

- Jeg synes det er rart at norske ukeblader tillater seg å ha en slik holdning. Dette er holdninger som er i utakt med den faktiske virkeligheten vi lever i. 
Jeg tror ikke folk flest reflekterer over hvilken farge ukebladmodeller har på huden. De aller fleste mennesker i dag har kontakt med, eller kjenner til noen som er mørke i huden, sier medieforsker Naseen Kahn Østrem.

Hun synes ikke det er på sin plass å snakke om rasisme eller diskriminering i denne saken, men påpeker at de aktuelle ukebladene burde gjort undersøkelser før de kom med en påstand som denne.

- Jeg vil heller si at bladene opptrer diskriminerende på vegne av sine lesere. Bladene antar at målgruppen ikke vil se bilder av mørkhudede kvinner, men dette er kun basert på antagelse, så vidt jeg vet ligger det ingen statistiske opplysninger til grunn for avgjørelsen.
I og med at ukeblader ikke har noe samfunnsansvar eller opplysningsplikt synes jeg det blir feil å snakke om hva de bør eller ikke bør gjøre, men jeg vil derimot tro at det ville være av kommersiell interesse for bladene å endre holdninger. Dette er blader som først og fremst henvender seg til kvinner, jeg vil tro de også har en bred appell utover middelaldrene kvinner med hvit hud, avslutter hun.

Basert på antagelser
- Av erfaring vet vi at logo og et gjenkjennende motiv som hovedbilde på forsiden appelerer til våre lesere. Å trykke bilder av tenåringer, menn, eller modeller som er for tynne løfter ikke salgstallene våre. I og med at markedet vi befinner oss i er tradisjonelt forankret er dette noe vi antar ville skape debatt, men vi har ingen statistikk som beviser dette, sier Elisabeth Lund Andersen, redaktør i Allers.

- Temaet fargede/ikkefargede kvinner er imidlertid noe vi diskuterer fortløpende i redaksjonen, og vi skal ikke se bort ifra at det vil bli aktuelt med endringer av forsidemotivet i framtiden.

Andersen synes det er viktig å presisere at dette ikke er et spørsmål om rasisme, men at det er ren målgruppetenkning som ligger bak avgjørelsen.

- Som sagt er vi et blad som spiller på gjenkjennelse, og dermed blir det viktig at bladets forside har et gjennkjennende utrykk uke etter uke.
Allers er opptatt av å formidle gode holdninger, det er ikke forsidemodellen som er bladets kjerne.
Inne i bladet vil du finne reportasjer om folk rundt om i Norge uavhengig av hvilken hudfarge vedkommende har.
Målgruppen vår er opptatt av mangfold og mix, noe Allers ønsker å gjenspeile med sitt innhold.
En ting vi imidlertid kommer til å styre unna også i framtiden er å bruke menn som modeller på førstesiden. Dette er damenes blad- vårt lille fristed, avslutter hun.

Stengt for kommentarer.