Heroindebatten raser videre

20. januar 2010 23:53 av Timothy Strøm-Pedersen 

Utdeling av gratis heroin er en stor suksess i Sveits. Norske rusforeningers meninger om forslaget er delte.

RuneN2

– Jeg håper virkelig på statlig utdeling av heroin i Norge. Noe må gjøres, og tallene fra Sveits er utelukkende positive, sier Arild Knutsen, lederen i FHN (Foreningen for human narkotikapolitikk)

I Sveits har de delt ut heroin under kontrollerte omstendigheter i 15 år. Det finnes om lag 20 behandlingsinstitusjoner spredt rundt om i landet. I Zürich har kriminaliteten blant narkomane sunket med nærmere 60 prosent. Svært få bor på gaten. Arbeidsledigheten er redusert fra 44 til 20 prosent blant brukerne. Det finnes rundt 1300 brukere.

En sykdom

De fleste heroinavhengige har ekstremt dårlig helse. Både psykisk og fysisk. Livskvaliteten er lav og dødeligheten svært høy. 179 personer døde av overdose i Norge i 2008. Tallene for 2009 ser ikke lysere ut.

– Om samfunnet ser på det som en sykdom å være opiatavhengig, vil et eventuelt herointilbud bli lettere og akseptere. Samtidig vil færre unge komme på kjøret, fortsetter Arild Knutsen.

Dårlig behandlingstilbud

Ifølge LMS (Landsforeningen mot stoff) er det egentlige problemet et altfor dårlig behandlingstilbud.

– Vi trenger en sammenhengende behandling over tid. Ikke en avrusning på snaue tre måneder. Ettervernet i kommunene må også bli bedre, slik at ikke pårørende blir lidende, sier Ingvild Smørvik fra LMS.

I Norge er det blitt praktisert metadon og subutexbehandling siden begynnelsen av 90-tallet. Noe måtte gjøres da overdosetallene stadig økte. Legemidellassistert rehabelitering (LAR) ble iverksatt for å hjelpe den rusavhengige til en rusfri tilværelse.

– Vi mener metadonbehandling er veien å gå. Å gi ut gratis heroin vil normalisere bruken av narkotika. Det å gi heroin til en rusavhengig er og gi opp personen. Man gir ikke alkohol til en alkoholiker, avslutter Smørvik fra LMS.

Lite innsikt

Arild Knutsen (FHN) sier seg enig i Smørviks utspill om behov for et bedre behandlingstilbud. Men mener at lavterskelsenter for utdeling av heroin er riktig måte å forbedre det på.

– Utsagnet om at heroinbehandling er å gi opp den rusavhengige vitner om en grufull mangel på innsikt. Det virker som LMS prøver å sette tiltak opp mot hverandre, mener Knutsen.

Ikke uventet, møter lederen i FHN støtte fra de narkomane på plata i Oslo. Rune Nygaard (52) er mangeårig rusavhengig. Han begynte på rusmidler etter en alvorlig ulykke. Der den ene halvdelen av overkroppen ble truffet av et tog i 90 km/t. Rune var en av de første til å prøve metadonbehandling i Norge. Det varte i 11 måneder. Nå ruser han seg en gang i måneden. Det varer i tre-fire dager hver gang.

– Å sende en rusavhengig på hospits er å gi opp personen. En narkoman er allerede langt nede, men hospitsene gjør det bare verre. Jeg er for gratis heroin under kontrollerte og strenge omgivelser. Slik at ingen utnytter seg av tilbudet. Det kan gi narkomane et verdig liv, forteller Nygaard.

Han oppfordrer samtidig politikerne til å åpne øynene.

– Politikerne i Norge vier for lite tid, penger og ressurser i narkotikapolitikken. De forstår ikke at gratis heroin kan være en løsning på Norges narkotikaproblemer.

Stengt for kommentarer.