Røykerne blir ikke skremt av ny lov

20. januar 2010 18:13 av Karoline Sandvold 

Regjeringen kom med en ny røykelov i januar 2010, som de håper resulterer i mindre røyking hos det norske folk.

Mix-salg

Den nye loven omhandler at butikker og kiosker har forbud mot å vise tobakk av noe slag i sine butikker. Cecilie Berg tror ikke den nye loven er med på å stoppe røyking av sigaretter.

– Vi som røyker vet at sigarettene er bak skapene. Jeg tror det skal mye til før antall røykere går ned, men det kan selvsagt hjelpe de unge med å ikke begynne, sier hun.

-Deilig med røykfritt lokale
I 2004, da røykeloven som innebar at det er forbudt å røyke inne i offentlige lokaler, tredde i kraft var det et stort flertall som var positive til den nye loven. Mange av dem var selv røykere viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Cecilie Berg er en av de som synes det er fint å ha røykfri lokaler selv om hun røyker selv.

– Det er deilig å ikke ha den røyklukten rundt seg til alle tider av døgnet. Det er fint både for oss røykere og ikke-røykerne, sier hun.

– Det er blitt en selvfølge og en vane å gå ut for å røyke nå. Jeg tror det er slik for de fleste.

Kommer ikke til å slutte å røyke

Cecilie Berg tror ikke den nye røykeloven vil gjøre stor forskjell.

Cecilie Berg tror ikke den nye røykeloven vil gjøre stor forskjell.

1.januar kom det en ny norsk lov som sa at all tobakk skulle holdes skjult i alle butikker. Heller ikke dette ser Berg på som noe problem.

–De som røyker kommer nok ikke til å slutte bare ved at en ikke lenger ser tobakken i hyllene. De vet at det selges. Men det er kanskje lettere for de som tenker på å slutte. En slipper å bli fristet ved å se tobakken foran seg.

Heller ikke butikkmedarbeider ved Mix på Stovner, Manzar tror at den nye loven betyr så mye for røykerne.

–Vi har ennå ikke merket forskjell på salget av tobakk siden den nye loven kom. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det heller. Det er selvsagt ganske nytt ennå, men jeg har liten tro på at det noe drastisk kommer til å skje med salget.

Reklame er en bedre løsning
I følge forskning.no dør ca. 5000-6000 nordmenn av tobakk hvert år. De forteller også at det er ikke noe annet produkt en kan få tak i flere steder enn røyk og tobakk. Hele 15 000-18 000 utsalgssteder kan kjøperne velge mellom. Allikevel viser tall fra SSB at det har vært en nedgang i salg av røyk de siste årene. Cecilie Berg tror at dette har noe med all reklamen som er florert i hele Norge.

–Jeg tror at allmennkunnskapen om tobakk er mye bedre nå enn det var før, og at det selvfølgelig er med på at folk slutter. Jeg mye større tro på at folk kommer til å slutte når de vet hva tobakken gjør med kroppen enn at prisene går opp og at tobakken den blir gjemt, sier hun.

(Foto Karoline Sandvold)

Stengt for kommentarer.