Fakkeltog mot pelsindustrien

20. januar 2010 13:37 av Susanne Lindeberg Bjørkmann 

Torsdag 21. januar arrangerte dyrevernorganisasjonen NOAH et fakkeltog rundt om i de norske byer, for å markere sin motstand mot pelsindustrien.

– Vi håpte at så mange som mulig ville delta på fakkeltoget vi arrangerte, men regnet med i hvert fall 1000 stykker i Oslo og rundt 500 til sammen i de andre byene, sier Thomas Hvål Olsen, aktivistkoordinator i NOAH.

 – Når rundt 1800 personer deltok på fakkeltoget i Oslo, må vi si oss godt fornøyde med arrangementet. Vi fikk i tillegg mange nye medlemmer.

Olsen forteller om fakkeltoget dyrevernorganisasjonen NOAH arrangerte, for sjette år på rad, og som samlet over 1400 mennesker i fjor til en fredelig demonstrasjon.

fakkeltog

– Vi vil med fakkeltoget vårt vise politikere, media og det norske folk at det er mange nordmenn som bryr seg om dyr og dyrs rettigheter, og at vi ikke lenger vil godta behandlingen av dyrene, som blir brukt i pelsindustrien.

– Vi håper at folk vil si til myndighetene at nok er nok, og be de avskaffe denne avskyelige næringen, som skatteyterne betaler 50 millioner kroner til årlig, avlutter Olsen.

NOAH – for dyrs rettigheter
NOAH, med sine 2000 medlemmer, er en organisasjon som jobber for dyrs rettigheter, basert på frivillig og idealistisk engasjement.

– Vi ønsker med NOAH å opplyse folk om hvordan dyrene lider på pelsfarmene, hva dyrenes naturlige behov er, og at de ikke kan bli tilfredstilt på noen som helst måte fra et liv i bur, forteller Siri Martinsen, presseansvarlig i NOAH.

– En av organisasjonens hovedmål er et totalforbud for oppdrett av pelsprodukter i Norge, samt også importforbud om det er mulig.

Martinsen forteller at Stortingen skal ta opp pelsindustriproblematikken på nytt i 2012, og da vil revurdere forslaget om å forby pelsoppdrett.

– Dette er en tverrpolitisk sak vi i NOAH jobber kontinuerlig med, for å skape engasjement og oppslutning rundt. I England og mange andre europeiske land er det alt forbudt med pelsoppdrett. Hvorfor skal vi i Norge være noe dårligere?

Hun forteller at flere partier, slik som Sosialistisk Venstreparti og Venstre støtter lovforslaget, mens Arbeiderpartiet nesten fikk flertall mot et forbud ved forrige avstemning.

– Ved å vise engasjement, for eksempel ved å delta på NOAHs arrangementer, og yte press ovenfor politikerne, kan vi sammen få til en lovendring.

Siri Martinsen avslutter med å komme med en oppfordring til alle om å engasjere seg mot pelsindustrien, gjennom å bli bevisste forbrukere, og ta et standpunkt.

– Det er viktig å være klar over hva man kjøper når man er ute på handletur. Sjekke om for eksempel sminken en kjøper er testet på dyr, eller om jakken med pelsomslag består av ekte pels.

– Små grep kan ha stor innvirkingskraft.

(Foto: noah/dyrsrettigheter.no)

Stengt for kommentarer.