Bilen din kan bli tauet

20. januar 2010 14:38 av Thomas Haarstad 

Parkerer du feil i gater det måkes snø, kan det koste deg dyrt.

– Hvis bilen ikke blir flyttet og vi må taue den koster det 2090 kroner i taueavgift, 500 kroner i avgift og 180 kroner per dag vi har den, sier Kari Eliassen i trafikketaten.

Mange lar bilene sine stå i gateparkeringene over lengre perioder. Selv om du er lovpålagt å se til kjøretøyet en gang om dagen, er det mange som dropper dette.

– Vi setter opp skiltene minimum 24 timer før vi starter måkingen, og prøver å kontakte eieren av bilen hvis den ikke er flyttet når vi kommer. Hvis den ikke er flyttet da, blir  den tauet, sier Kari Eliassen.

En bil blir tauet av Viking i Vøyensvingen

En bil blir tauet av Viking i Vøyensvingen

I de gatene som det blir prioritert å rydde er det Viking som tauer bort eventuelle biler som ikke har blitt flyttet. Trafikketaten setter opp skilt i gatene en dag før de rydder, og ringer eiere av biler på stedet før de starter. Allikevel er det mange biler som blir tauet på grunn av snømåkingen. Norgesnytt utsendte var i en gate der de måkte, og fikk med seg en borttauing.

– På grunn av snømåkingen har vi fått inn alt fra 15 og opptil 50 biler inn på en dag.  Og det er en stor økning fra andre årstider hvor vi nesten ikke får noen biler. Det er  biler  som har stått der det skal måkes, men også  biler som har parkert for langt ut i gaten eller har parkert feil på grunn av snøen, sier Erik Markeng som er ansatt ved inntauingsanlegget på Ulven.

Måker ikke alle gater
Det er kun enkelte gater i Oslo som blir måket. I andre gater kan det være veldig vanskelig å finne en plass, og mange blir tauet bort for å stå for langt ut i veien. Allikevel vil ikke samferdselsetaten gjøre noe mer med det.

– Vårt hovedfokus er fremkommelighet for trafikken og ikke parkeringsplasser, sier Arne Sørlie,avdelingsdirektør for bydriftsavdelingen i Oslo kommune.

Mange gateparkeringer har blitt mindre eller blitt brøytet bort av brøytebiler. Bilene som måker veiene dytter bare snøen inn til siden av veien der bilene står. Sørlie forteller at problemet ikke er å rydde vekk snøen, men å finne et sted til den.

– Vi kunne ha ryddet snøen, men folk vil ikke ha et snødepot i nærheten av seg. Det er vanskelig å få aksept av både beboere og politikere. Dette både på grunn av bråk og trafikk, men mest på grunn av at det fører med seg litt søppel og ikke ser veldig bra ut, sier Sørlie.

Stengt for kommentarer.