Moralpolitiet skal vekk

19. januar 2010 20:14 av Alejandro Decap 

Moralpolitiet handler ikke bare om Islam, mener religionshistoriker Gazi Øzcan, som er en av de som står bak dialogsmøtet på Interkulturelt Museum.


- Det trenger ikke å være religion eller religiøs tankegang som står bak dette, men gammeldagse holdninger. Jeg vil si at dette ikke har noe med islam å gjøre.

Religionshistorikeren Gazi Øzcan er en av de som sto bak Interkulturelt Museum sitt dialogsmøte på tirsdag. Han mener det er mange grunner til at moralpolitiet har fått oppstå.

- Det er mange faktorer som ligger bak, feilslått integreringspolitikk eller folk som henter gamle holdninger inn i samfunnet.

Øzcan forklarer at ideen bak møtet var å forebygge moralpolitiholdninger som har gjort seg synlig den siste tiden.

- Intensjonen bak dette møte var å hindre denne typen holdninger. Ingen skal bestemme hvordan folk skal kle seg eller hvordan folk skal leve sine liv.

På spørsmål om han tror at det hadde blitt så store reksjoner rundt saken hvis ikke muslimer var involvert, var han ikke sikker på.

- Jeg tror ikke det faktisk, men jeg vil ikke si direkte ja eller nei.

art_v221Stor interesse
Mange personer tok turen til Interkulturelt Museum for å høre blant annet inkluderingsminister Audun Lysbakken, Senaid Kobilica fra islamsk råd og Afshan Rafiq fra Høyre diskutere problemet. Ordstyreren for møtet var Kari Helene Partapuoli, lederen for Antirasistisk Senter.

- Jeg har bare samlet et lite utvalg aviser. Det at denne mengden artikler har blitt skrevet kan kanskje tyde på at det Fremskrittspartiet har påstått, om at innvandring er en større utfordring en globaloppvarming kanskje er litt riktig, innledet Partapuoli.

Hun forklarte videre at diskusjonene i avisene og ellers har vært typisk for en norsk debatt. Med mange meninger og høy temperatur. Partapuoli trakk samtidig fram at debatten har fått fram det verste i enkelte.

- Du har jo blogger som er fulle av poster om at innvandrere må dra hjem dit de kommer fra. Jeg satt ved siden av noen damer på en kafé i Karl Johan, som med harmdirrende stemme diskuterte moralpolitiet og om at dette ikke var et muslimsk land og folk må dra hjem.

Mediefare.
Leder for Islams råd Senaid Kobilica stiller seg derimot negativ til dekning av problematikken. Han mener at mye av medias involvering bærer preget av å ville stille muslimer i negativt lys.

- Det er veldig bekymringsfullt å se hvor mye media nyter å nevne muslimer i negativ kontekst. Jeg vet ikke hvorfor de gjør det. Forsetter det på denne måten får vi bare større og større problemer, uttalte han.

art_v220Ingen forståelse
For seksten år gamle Prableen Kaur, som er praktiserende sikh bærer konflikten preg av en mangel på forståelse fra begge parter. Hun forklarer at dette kan være grunnen til at mange engasjerer seg når det først er snakk om muslimer.

- Så fort det er et spørsmål om muslimer så er det ofte sånn at mange engasjerer seg veldig fordi vi vet så lite om hverandre rett og slett. Vi har lite forståelse og vi trenger mer for å skjønne hverandre.

Hun har selv opplevd å bli hetset på grunn av sin religion, og da av etniske nordmenn og liker dårlig at det finnes personer som nekter for moralkontrollen. Noe hun ga klart utrykk for i sitt innlegg i debatten.

- Det er veldig provoserende å høre noen benekte moralkontrollen fordi den har jeg kjent på min egen kropp. Jeg har blitt møtt med skeptiske blikk og blitt snakket om bak min rygg. Det er ikke den såkalte minoriteten som har gjort det, det er faktisk mine egne landsmenn, etniske nordmenn.

Kaur ga klart utrykk for hva hun mente var viktig å ta hånd om i en konflikt med så mange sider.

- Dette må gå begge veier. Det handler ikke kun om å ta minoriteten men også om å ta majoriteten.  For dette er ikke religion det her er kultur. Vi skal ikke ta flisen ut av andres øyne, men vi skal ta bjørken ut av vårt eget, avslutter hun.

Stengt for kommentarer.