Lånekassen bryter løfter

20. januar 2009 21:52 av Kathrine Western 

Selv med grønt lys fra Lånekassen, opplever studenter å ikke få stipend til utenlandsstudier.

- Når den europeiske romfartsorganisasjonen European Space Agency (ESA), Europas svar på NASA, bevilger nesten en halv million kroner på én persons studieår, finner jeg det underlig at Lånekassen og NOKUT stiller spørsmål ved kvaliteten på utdannelsen, sier Ole Kristian Namstad.

Allerede i februar sendte han en skriftlig søknad til Lånekassen om stipend og lån til ett års studie i utlandet. Etter å ha undersøkt på deres hjemmesider, var han klar over at hans studie måtte godkjennes på årlig basis av NOKUT, Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen.
- Lånekassen kunne ikke gi meg svar på godkjenningen, så jeg tok saken i egne hender, og kontaktet NOKUT, sier Namstad. – De fortalte meg at universitetet og graden var godkjent, og jeg regnet dermed med at alt skulle gå i orden. Fem måneder senere var studiet hans allerede godt i gang. Skolepenger, studieavgift og depositum var betalt da han fikk en ny beskjed fra NOKUT; studiet godkjennes allikevel ikke. Nå var også fristen for andre stipend utgått.

Saksbehandlingsfeil
Ole Kristian Namstad befant seg allerede i Strasbourg i Frankrike da han mottok denne beskjeden fra NOKUT. Etter mye kontakt med Lånekassen hvor han forsøkte å løse problemet, kom han ingen vei. – Jeg har flere ganger ringt til Lånekassen for å snakke med en saksbehandler. Da har jeg bare blitt henvist til reglementet på hjemmesidene deres, forteller han. Det endte med at han sendte en skriftlig klage hvor han påpekte at NOKUT i mars hadde godkjent studiet. Videre samlet han rundt 30 attester fra bedrifter og utdanningsinstitusjoner om at mastergraden var høyt verdsatt for ansettelse eller videre studier som for eksempel en doktorgrad.

I svaret fra Lånekassen begrunnet de avslaget med at studiet ikke hadde generell godkjenning. – Neste klageinstans vil bli sivilombudsmannen, forteller Namstad. – Forhåpentligvis vil saken ordne seg, legger han til.

Lånekassen sier selv at det ikke skal være noe problem å få støtte til utenlandsstudier dersom man har generell studiekompetanse, og at myndighetene i det landet du skal studere i godkjenner studiet.
- Dette tilfellet høres svært merkelig ut, og jeg har ikke hørt om noen lignende saker, sier Hege Larsen, kundebehandler i Lånekassen. Men legger til at hun er klar over at feil dessverre kan oppstå, og har full forståelse for personer det rammer.

Ingen kommentar
NOKUT kommenterer derimot ikke saken, annet enn at de ikke forstår hvordan dette har forekommet. Det begrunnes med taushetsplikt, og de har ikke mulighet til uttalelse uten godkjenning fra personen saken gjelder.

Stengt for kommentarer.