Kommunalt sykehjem på topp

3. desember 2009 17:29 av Gro Wangberg 

 

Lindeberg sykehjem kommer best ut av en undersøkelse om trivsel blant beboerne.

I den årlige undersøkelsen, som har blitt gjennomført  siden 2004, kommer for første gang et kommunalt drevet sykehjem best ut. Lindeberg sykehjem, som ligger i bydel Alna, har et bredt og variert tilbud til sine beboere.

- Dette er noe vi har jobbet målrettet med i mange år, vi har hatt fokus på trivsel både blant beboere og ansatte, sier informasjonskontakt Ellen Derrick ved Lindeberg sykehjem.

Sykehjemmet har mange kulturtilbud, blant annet karneval, loppemarked,  hagefester og ikke minst en helt spesiell hage, ”Sansehagen”

- Den har vi fått i stand fordi aktivitøren vår er veldig glad i hagearbeid, og det har blitt lagte ned mye frivillig arbeid. Vi får også  støtte fra Lions, og sammen med de frivillige gir dette oss muligheten til å gjennomføre mange tiltak på tross av et stramt budsjett, sier Derrick.

Hun trekker også frem viktigheten av å ha hatt en god leder, som har gitt de ansatte frihet under ansvar, noe som har gjort at de ansatte gjennomfører både oppussing og andre aktiviteter  på eget initiativ. Derrick vil ikke kommentere om det føles godt å ta innersvingen på de private sykehjemmene i denne kåringen, men mener at dette kan være med på å inspirere andre kommunale sykehjem.

Fornøyde beboere i Oslo

Kåringen viser at hele åtte av ti beboere ved Oslos sykehjem er godt fornøyd, eller svært godt fornøyd med sykehjemmene, noe som utgjør 89 prosent av brukerne. 

 - Jeg er fornøyd med resultatet. Men vi skal jobbe for at de siste 11 prosentene også blir svært fornøyd med sykehjemmet de bor på, sier byråd for eldre og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding fra kommunen.

Private sykehjem er overrepresentert blant de beste i denne kåringen, som er utført blant  852 sykehjemsbeboere i kommunen.  Oslo kommune har 50 sykehjem, hvorav 29 er  drevet i egen regi, 12 driftes av ideelle organisasjoner og ni er privat drevet .

  - Jeg er glad for at det er både kommunale og private sykehjem på topp 10-listen. I Oslo har vi bevisst satset på et variert og mangfoldig tilbud. Det er ingen grunn til å frykte at private slippes til for å bidra i eldreomsorgen, slik den rød- grønne regjeringen gjør,  sier Listhaug.

Stengt for kommentarer.