Internasjonalt klima forum for ungdom uken før klima toppmøtet

26. november 2009 20:10 av Uzma Rana 

Fredag 27 november setter seks ungdomsdelegater fra Unicef kursen mot København.

UNICEF arrangerer internasjonalt klima forum for ungdom i København, uken før klima toppmøtet COP15.  Der vil 160 ungdommer fra hele verden skal møtes og få en uke med presentasjoner, workshops om klima endringer og miljøspørsmål.

Unicefs mål med forumet er å øke engasjementet for miljø, og kunnskapen om klimautfordringene. Og for å få oppmerksomhet rundt unges engasjement og gi dem en stemme i klima toppmøtet COP 15.

–Jeg håper og tror det blir interessant og lærerikt. Jeg forventer at vi setter oss ned og får diskutert og kommer frem til en bra løsning og en god resolusjon, sier Fredrik Hegdal Unicef Norges ungdomsdelegat for klima- og miljø.

– Vi må tenke andre typer energi, altså fornybar energi, sier Hegdal. Han mener Norge har mye nyttig naturlig energi som vannkraft, vindkraft, og lignende. Dette blir ikke utnyttet godt nok ifølge Hegdal. Han håper å kunne fremme fokus på forskning og utvikling av fornybare energikilder i resolusjonen. Hegdal mener biltransport er en kilde en kan kutte mye CO2 utslipp ved.

– Grunnen til at jeg deltar er fordi jeg alltid har vært kjempe interessert i dette, så dette er en stor og kjempe kjekk mulighet til å lære enda mer, sier Hegdal. Han mener det er vanskelig for ungdom å ta miljøvennlige valg fordi valgene ikke er lett tilgjengelig.

– Ungdom generelt har ikke ressurser eller økonomi til å ta miljøvennlige valg. Dette bør tilrettelegges, sier han.

Tenke nytt

–Jeg håper på en flott og lærerik uke, jeg tror jeg kommer til å møte fantastiske mennesker, sier Siri Marie Bø Myhre, Unicef Norgesungdomsdelegat for klima- og miljø. Hun tror utfordringen innen miljø er å tenke nytt. Nye måter å leve på uten fossilt brensel.

–Jeg brenner for fornybar energi, og jeg ønsker å fremme økt  fokus på forskning og utvikling av fornybare energikilder, Myhre.

–Det er så utrolig mye ungdom kan gjøre for å få til en endring, bare de engasjerer seg for miljøet og klima endringene. Da vil de naturlig endre innstillingen til hvordan de lever. Jeg er ung natur og miljø er en del av min fremtid som jeg kan være med på å påvirke og forme.

Unicef ungdomsdelegater

Utstilling av ungdommenes informasjon av klima endringer

Aktiviteter og møter vil finne sted i Københavnsrådhus. Unicef skriver at alle deltakerne bidrar til en stor ustilling i rådhuset som viser ungdommenes egen dokumentasjon. Dokumentasjonen viser hva ungdommene antar er menneske skapt klima endringer. Hovedoppgaven er å utarbeide en resolusjon som skal overrekkes til Connie Hedegaard presidenten for klimatoppmøtet COP15.

Klimaforumet er et ledd i Unicefs tradisjon med å trekke barn og unge aktivt med i beslutninger som får konsekvenser for deres eget liv, en naturlig følge av artikkel 12 i FNs barnekonvensjon om barns rett til å bli hørt og tatt hensyn til i forhold som angår dem, sier Unicefs informasjonskonsulent Ellen Sandøe til Unicef.no. Håpet er at møtet vil inspirere til økt innsats hos barn og unge. Og at delegatene klarer å sette en ung dagsorden hjemme i Norge også.

Stengt for kommentarer.